Friday, December 28, 2007

Το μέλλον της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης και Οργάνωσης στη Δημοσιογραφία

(Εικονίζεται η Χάρτα των δικαιωμάτων των αυτοαπασχολούμενων που προωθεί η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, μεταφρασμένη στα ελληνικά θα τη βρείτε εδώ)

Το ακόλουθο κείμενο μεταφράστηκε και δημοσιεύται ασχολίαστο, αν αρχίσουμε τα από καρδιάς σχόλια θα φάμε μήνυση...

Το μέλλον της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης και Οργάνωσης στη Δημοσιογραφία

Σεμινάριο EFJ (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων) /ETUI,

Βερολίνο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

Τα συμπεράσματα της συνάντησης είναι:

Εργατικό πλαίσιο οργάνωσης

Ότι οι προκλήσεις των αλλαγών της τεχνολογίας και της αγοράς στον τομέα των ΜΜΕ σημαίνει ότι η EFJ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη πρακτικών τρόπων αρωγής των σωματείων προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση της οργάνωσης, στρατολόγησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των σωματείων,

Ότι η δουλειά της EFJ πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κρίσης των επιθέσεων ενάντια στις συλλογικές συμβάσεις, στην ανάγκη της υποστήριξης των σωματείων που παλεύουν για τα στοιχειώδη δικαιώματα που προκύπτουν από τις συμβάσεις και στη δημιουργία διεθνούς αλληλεγγύης υπέρ των σωματείων που εμπλέκονται σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις,

Ότι η EFJ πρέπει να αγωνιστεί να κερδίσει την υποστήριξη για πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική διεθνή αλληλεγγύη για την υπεράσπιση των αρχών της συλλογικής διαπραγμάτευσης και την απόδοση των εργατικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα το σεβασμό των συνθηκών της ILO (Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας) 87 και 98,

Ότι η EFJ θα πρέπει να αξιοποιήσει την καμπάνια της 5ης Νοεμβρίου «Υπερασπιστείτε τη Δημοσιογραφία» για να εκθέσει τις κυβερνήσεις και τους υπαλλήλους που δεν αποτίνουν σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις δημοσιογραφικές ελευθερίες,

Ότι οι ενώσεις θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές που να επικεντρώνουν εξίσου στο επαγγελματικό στάτους των δημοσιογράφων όσο και στην ανάγκη για υπεράσπιση της εργασίας και των συνθηκών εργασίας και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,

Ότι οι ενώσεις πρέπει να αναθεωρήσουν τις τωρινές δομές και στρατηγικές τους αναφορικά με την οργάνωση ώστε να λάβουν υπόψη τους τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας, των ιδιοκτησιακών δομών και των σχέσεων εργασίας μέσα στη βιομηχανία,

Ότι η EFJ θα πρέπει να ενημερώνει με πρωτοποριακές μεθόδους συνδικαλιστικών δράσεων και ενεργειών ώστε να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις, όπως το outsourcing και την απορρύθμιση της εργατικής δύναμης των συντακτών σε τακτική βάση,

Τα καλύτερα παραδείγματα αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων -η συμφωνία Aller στη Δανία και οι Ανεξάρτητες Εφημερίδες στην Ιρλανδία για παράδειγμα- θα πρέπει να κυκλοφορούν δια μέσω των δικτύων της EFJ.

Διεθνείς συμφωνίες

Ότι οι ενώσεις οφείλουν να αναλογιστούν εκ νέου τον εθνικό τους ρόλο απέναντι στην αναγκαιότητα μιας διεθνούς στρατηγικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των μετασχηματιζόμενων εργαζομένων στα ΜΜΕ

Ότι οι διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις εθνικές διαπραγματευτικές σχέσεις, παρέχουν νέες ευκαιρίες για κοινωνικό διάλογο και πρακτική συνδικαλιστική ανάπτυξη,

Ότι τέτοιες διεθνείς συμφωνίες πρέπει να αποπειρώνται, αλλά πρέπει να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις εθνικές ενώσεις και πρέπει να τυγχάνουν διαρκούς αποτίμησης,

Ότι η συνεργασία με άλλες εθνικές ενώσεις στον κλάδο των ΜΜΕ θα πρέπει να ενθαρρύνεται, χωρίς να συμβιβάζεται η ανεξάρτητη ικανότητα των ενώσεων της EFJ να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν διεθνείς συμφωνίες για τους δημοσιογράφους

Στρατολόγηση μελών και Συλλογική Εκπροσώπηση

Ότι οι ενώσεις πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφόρηση σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων ανθρώπων και της ανομοιογενούς κοινότητας των αυτοαπασχολούμενων, των συμβασιούχων και των άτυπων μισθωτών,

Ότι οι ενώσεις θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές στρατολόγησης που θα διασφαλίζουν τους δημοσιογράφους και οι άνθρωποι που εργάζονται μαζί με αυτούς να καλούνται να γραφτούν στο αρμόζον σωματείο που εκπροσωπεί τα δικαιώματά τους,

Ότι οι ενώσεις πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές στρατολόγησης ιδιαίτερα αναφορικά με τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις γυναίκες,

Ότι οι ενώσεις θα πρέπει να είναι σε επαφή με τις σχολές δημοσιογραφίας ή να ισχυροποιήσουν τις επαφές τους με εκπαιδευτικά ινστιτούτα,

Ότι οι ενώσεις θα πρέπει να δημοσιεύσουν και να υιοθετήσουν τη συμφωνημένη από την EFJ Χάρτα των Αυτοαπασχολούμενων δημοσιογράφων και θα πρέπει να υποστηρίξουν στρατηγικές για την προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων, ως τμήμα της δουλειάς για τη στρατολόγηση και την οργάνωση,

Ότι οι ορισμοί της αυτοαπασχόλησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά ως μίνιμουμ, όποιος εργάζεται σε εγκαταστάσεις του εργοδότη, χρησιμοποιώντας τις υποδομές του εργοδότη, ή υπάγεται στη δικαιοδοσία και τις εντολές του εργοδότη, οφείλει να δικαιούται συλλογικής εκπροσώπησης, ακόμη και αν οι κοινωνικές αμοιβές του δεν καλύπτονται και δεν λαμβάνει άλλα οφέλη που αναγνωρίζονται στους μισθωτούς δημοσιογράφους

Ότι η EFJ θα πρέπει να ενημερώσει για τους διαφορετικούς ορισμούς της αυτοαπασχόλησης και της μισθωτής εργασίας που υπάρχουν στις διάφορες χώρες και για τα επίπεδα επίσημης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου και της συνδικαλιστικής διαπραγμάτευσης που ισχύουν στις χώρες αυτές,

Στρατηγικές Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της επικοινωνίας και στην εγκαθίδρυση αποτελεσματικών και ανθεκτικών δικτύων επαφής μεταξύ των ενώσεων,

Ότι χρήσιμες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς και τις σχέσεις εργασίας στις διάφορες χώρες θα πρέπει να συγκεντρωθούν από την EFJ και να τεθούν στη διάθεση όλων των ενώσεων,

Ότι οι ενώσεις πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με την ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και κάθε ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνεται να προτείνει ένα σημείο επικοινωνίας με την EFJ ώστε να διασφαλίζεται πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφόρησης,

Ότι οι ενώσεις θα πρέπει σε συνεργασία με άλλες ενώσεις να χτίσουν νέες συμμαχίες με το κοινό, με τα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα – να αμφισβητηθεί η δημόσια παρεξήγηση και εικόνα του συνδικαλισμού,

Οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων των ενώσεων της EFJ και οι υπεύθυνοι τύπου των περιοδικών του σωματείου θα πρέπει να συναντηθούν με σκοπό να ανταλλάξουν πληροφόρηση για τις καλύτερες πρακτικές,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της EFJ θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δράσης και θα αποδώσει ειδικό προϋπολογισμό για την επικοινωνία-επαφή.

No comments: